Certyfikat KRESAF

Certyfikat

Upoważnia do badań, przeglądów i konserwacji stałych urządzeń gaśniczych (hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych)

Tags :

Certyfikat

Podziel się informacją::

Masz pytanie?

Skontaktuj się z nami