Dobór i rozmieszczenie znaków

Wychodząc naprzeciw obowiązującym przepisom, oferujemy Państwu pomoc związaną z doborem i oznakowaniem Waszych obiektów lub terenów do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
Stosowane przez nas wyroby spełniają wymagania Polskich Norm oraz posiadają certyfikaty wydane przez CNBOP. Wszystkie znaki ewakuacyjne i ochrony ppoż. są dostępne z zastosowaniem materiałów fotoluminescencyjnych (krajowych i zagranicznych producentów).

Polskie Normy, które znajdują zastosowanie przy doborze i rozmieszczeniu znaków to między innymi:

  • PN-N-01256.05:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
  • PN-92/N-01 256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
  • PN-92/N-01 256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja