System oddymiania grawitacyjnego jest prostą i skuteczną instalacją, która wykorzystuje zjawisko unoszenia się cieplejszych gazów. Usuwa dym i ciepło z obszaru objętego pożarem ułatwiając ewakuację oraz akcję gaśniczą.

W zależności od potrzeb w skład systemu oddymiania wchodzą:

  • czujki dymu,
  • siłowniki łańcuchowe,
  • przycisk alarmowy oddymiania,
  • centrale oddymiania,
  • okna oddymiające – montowane w fasadach budynków,
  • rewizyjne klapy oddymiające z napędem elektrycznym bądź pneumatycznym, umieszczane w otworze dachu.

Zasada działania systemów oddymiania grawitacyjnego.
Czujniki, zamontowane w pomieszczeniu, wykrywają obecność dymu. W wypadku zadymienia czujniki przekazują sygnał do centrali, co powoduje automatyczne uruchomienie systemu oddymiania – otwarcie klap lub okien oddymiających. System może być również uruchomiony ręcznie, poprzez naciśnięcie przycisku oddymianie.

System montowany jest w ewakuacyjnych klatkach schodowych w budynkach zakwalifikowanych do stref pożarowych ZL I, II, III, V oraz strefach magazynowych PM. Oddymianie klatek stosowane jest również w strefach ZL IV w budynkach wysokich i wysokościowych.