Pomiary natężenia oświetlenia mają za zadanie ocenić jakość oraz natężenie światła w poszczególnych pomieszczeniach i na stanowiskach pracy. Jest to jeden z ważniejszych elementów wpływających na komfort pracy, samopoczucie i bezpieczeństwo ludzi przebywających w danym pomieszczeniu. Badanie oświetlenia powinno być przeprowadzane zawsze po wykonaniu nowej instalacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DzU nr 80, poz. 563 z późniejszymi zmianami) zakwalifikowało instalacje oświetlenia ewakuacyjnego jako urządzenia przeciwpożarowe. Ponieważ instalacja oświetlenia ewakuacyjnego jest częścią instalacji oświetlenia awaryjnego, dlatego tak jak wszystkie urządzenia przeciwpożarowe powinna być poddawana przeglądom nie rzadziej niż co rok oraz musi spełniać wymagania Polskich Norm.

W jakich pomieszczeniach należy stosować oświetlenie awaryjne? (RMI § 181.3 pkt 1)

 • w pomieszczeniach kin, teatrów i filharmonii oraz innych sal widowiskowych,
 • w pomieszczeniach audytoriów, sal konferencyjnych, lokali rozrywkowych oraz sal sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób,
 • w pomieszczeniach wystawowych w muzeach,
 • w pomieszczeniach o powierzchni ponad 1.000 m2 w garażach oświetlonych wyłącznie oświetleniem sztucznym,
 • w pomieszczeniach o powierzchni ponad 2.000 m2 w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

… i na jakich drogach ewakuacyjnych?

 • na drogach ewakuacyjnych z wszystkich ww. pomieszczeń należy stosować oświetlenie awaryjne,
 • oświetlenie awaryjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym. (błędna jest nadinterpretacja powyższego punktu (RMI § 181.3 pkt 2b) sprowadzona do zaniechania wymagania oświetlenia dróg ewakuacyjnych jeśli posiadają oświetlenie dzienne z wszystkich wymienionych wyżej pomieszczeń (RMI § 181.3 pkt 1),
 • oświetlenie awaryjne należy stosować na drogach ewakuacyjnych w szpitalach i innych budynkach, przeznaczonych przede wszystkim do pobytu ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,
 • oświetlenie awaryjne należy również stosować na drogach ewakuacyjnych w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego.

Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego powinien wynosić co najmniej 2 godziny. (RMI § 181.5).

Przeprowadzamy pomiary oświetlenia wnętrz w zakresie:

 • natężenia oświetlenia ogólnego,
 • natężenia oświetlenia miejsc pracy,
 • natężenia oświetlenia awaryjnego-ewakuacyjnego.

Pomiary wykonujemy przy użyciu profesjonalnych luksomierzy posiadających aktualne świadectwo wzorcowania Głównego Urzędu Miar. Z wykonanych pomiarów przedstawiamy protokół zgodnie z załączonym wzorcem.