Wychodząc naprzeciw obowiązującym przepisom, oferujemy Państwu pomoc w realizacji przeglądów i napraw sprzętu ppoż. Na przeglądy techniczne, konserwacje oraz naprawy sprzętu przeciwpożarowego posiadamy autoryzację wszystkich wiodących producentów. Nasze przygotowanie do prowadzenia kompleksowej obsługi w ramach ochrony ppoż. odpowiada wielu współpracującym z nami przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym, nie tylko ze względów praktycznych, ale i ekonomicznych.

Podczas czynności obejmujących przegląd i konserwację wykonujemy:

 • sprawdzenie stanu ogólnego zbiornika (powłoka lakiernicza, wgniecenia),
 • kontrola terminu badania UDT,
 • sprawdzenie elementów z tworzyw sztucznych oraz elementów gwintowanych na obecność uszkodzeń,
 • kontrola sprawności urządzeń zabezpieczających,
 • po zakończeniu prac wydajemy kontrolkę poświadczającą wykonanie przeglądu oraz wyznaczenie następnej kontroli.

Podczas czynności obejmujących remont oraz legalizację wykonujemy:

 • demontaż osprzętu oraz ładunków,
 • naprawa urządzeń zabezpieczających,
 • wymiana uszczelnień i uszczelek,
 • filtracja lub wymiana środka gaśniczego,
 • odnowienie powłok lakierniczych,
 • wymiana etykiet,
 • przeprowadzenie prób wytrzymałościowych zbiorników i butli (Urządzeń Dozoru Technicznego),
 • kontrola jakości przeprowadzonych prac.

Ponadto wykonujemy taśmowanie węży pożarniczych.