Sprzęt i artykuły ppoż.

Wyposażenie obiektu w odpowiedni sprzęt nie jest zadaniem prostym. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów podręcznego sprzętu gaśniczego. Pamiętać należy, że każdy obiekt lub budynek musi być obowiązkowo zabezpieczony podręcznym sprzętem gaśniczym. Dlatego jego dobór i rodzaj regulowany jest odpowiednimi przepisami. Mówi o tym art.4 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 24-08-1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 147 poz.1229 z późn. zm.).

Posiadamy w sprzedaży różne rodzaje gaśnic i urządzeń gaśniczych. Od małych jednokilogramowych gaśnic umożliwiających gaszenie pożarów grupy B i C po gaśnice przewoźne z ładunkiem 25kg proszku ABC, a nawet (na zamówienie) urządzenia do gaszenia metalu (grupa D).