Systemy ochrony przeciwpożarowej

Aby zminimalizować straty i umożliwić skuteczną ewakuację zasobów ludzkich, proponujemy Państwu systemy biernej ochrony przeciwpożarowej. Różnorodność proponowanych przez nas technologii pozwala na znalezienie rozwiązania odpowiadającego wszelkim wymaganiom zarówno ze strony klienta, jak i tym zawartym w przepisach przeciwpożarowych.
Proponowane technologie pozwalają na uzyskanie wysokich walorów estetycznych poprzez szereg sposobów wykończenia docelowego izolacji.
Bierne systemy ochrony przeciwpożarowej opierają się na grupie produktów do kompleksowej ochrony przejść instalacyjnych i dylatacji budowlanych. Prawidłowe wykonanie zabezpieczeń skutecznie chroni i uniemożliwi przejście ognia w określonym zakresie odporności ogniowej.
Prawidłowo zabezpieczone strefy ogniowe potrafią skutecznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się ognia w różnych zakresach czasowych, np. 30, 60, 90, 120 minut. Pozwala to na podjęcie sprawnej akcji ratunkowej, ewakuacji ludzi i mienia.

Wykonujemy między innymi zabezpieczenia przeciwpożarowe:

  • konstrukcji stalowych,
  • konstrukcji drewnianych,
  • przepustów instalacyjnych i dylatacji,
  • materiałów tekstylnych i wykładzin podłogowych.